Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2022.

>>> Thông báo 161/TB-ĐHGD ngày 10 tháng 2 năm 2022 Thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2022

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH

1. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh: Năm 2022 Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 11 chuyên ngành thạc sĩ và 04 chuyên ngành tiến sĩ như sau:

TT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã số

Chương trình đào tạo

I

Bậc Thạc sĩ

 

 

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140209.01

Định hướng nghiên cứu

2

LL&PPDH bộ môn Vật lý

8140211.01

Định hướng nghiên cứu

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140212.01

Định hướng nghiên cứu

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140213.01

Định hướng nghiên cứu

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140217.01

Định hướng nghiên cứu

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140218.01

Định hướng nghiên cứu

7

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

8310401.03

Định hướng nghiên cứu

8

Tham vấn học đường

8310402.01

QTD

- Định hướng nghiên cứu

- Định hướng ứng dụng

9

Quản trị trường học

8140115.01

QTD

- Định hướng nghiên cứu

- Định hướng ứng dụng

10

Quản lý giáo dục

8140114.01

- Định hướng nghiên cứu

- Định hướng ứng dụng

11

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115.01

- Định hướng nghiên cứu

- Định hướng ứng dụng

TT

Tên ngành /chuyên ngành

Mã số

Chương trình đào tạo

II

Bậc Tiến sĩ

 

 

1

Quản lí giáo dục

9140114.01

 

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115.01

 

3

Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

9310401.03

 

4

Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học

9140250.01

QTD

 

Địa chỉ đăng ký dự thi: Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến theo địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo.

Thời gian đăng ký dự thi:

- Đợt 1: Từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.

- Đợt 2: Từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

Lưu ý: 

- Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.

- Thí sinh đăng ký dự thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng nghiên cứu cần phải có bằng tốt nghiệp đại học hạng từ Khá trở lên hoặc có công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

2. Lịch xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ

Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng: Phòng 104 nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Giáo dục tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển/xét tuyển. cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày 05/4/2022 đến ngày 09/4/2022.

- Đợt 2: Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 10/9/2022.

3. Lịch thi

Đợt 1

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

- Tập trung thí sinh

- Thi môn Cơ bản

Sáng thứ Bảy, 16/04/2022

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 16/04/2022

Tiến sĩ

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 17/04 đến 29/04/2022

Đợt 2

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

- Tập trung thí sinh,
- Thi môn Cơ bản

Sáng thứ Bảy, 17/09/2022

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 17/09/2022

Tiến sĩ

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 18/09 đến 30/09/2022

II. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

            - Thạc sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn là 2 năm;

            - Tiến sĩ: Thời gian đào tạo chuẩn đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm.

III. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ (chi tiết xem thông báo 161/TB-ĐHGD)

1. Đối tượng và điều kiện chung dự tuyển

2. Đối tượng và điều kiện riêng cho từng chương trình đào tạo Thạc sĩ

IV. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ (chi tiết xem thông báo 161/TB-ĐHGD)

1. Điều kiện chung

2. Điều kiện riêng cho từng chuyên ngành

3. Thông tin về các hướng nghiên cứu của nghiên cứu sinh

V. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (chi tiết xem thông báo 161/TB-ĐHGD)

1. Đối tượng ưu tiên

2. Mức ưu tiên

VI. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH (chi tiết xem thông báo 161/TB-ĐHGD)

1. Xét tuyển thẳng (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ)

2. Thi tuyển

2.1. Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi cơ bản và môn thi cơ sở, cụ thể như sau:

STT

Chuyên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

1

LL&PPDH bộ môn Toán

Đánh giá

năng lực

(Khối ngành

Khoa học

Tự nhiên và công nghệ)

Lí luận dạy học

2

LL&PPDH bộ môn Vật lí

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

5

Đo lường và đánh giá trong GD

Đánh giá trong giáo dục

STT

Chuyên ngành

Môn cơ bản

Môn cơ sở

6

Quản lí giáo dục

Đánh giá

năng lực

(Khối ngành

Khoa học

Xã hội và

Nhân văn)

 

Giáo dục học

7

Quản trị trường học

8

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

Lí luận dạy học

9

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

10

Tâm lí học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên

Tâm lí học

phát triển

11

Tham vấn học đường

2.2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn

2.2.1. Chuyên ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lí học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên, Chuyên ngành Lý luận, phương pháp và công nghệ dạy học:

Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

2.2.2. Chuyên ngành Quản lí giáo dục

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn cơ bản: Đánh giá năng lực

+ Môn cơ sở: Giáo dục học.

3. Đăng ký dự thi và hồ sơ

3.1. Đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (bản cứng) theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ:

Đợt 1 năm 2022: từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 08/4/2022

Đợt 2 năm 2022: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/8/2022.

3.2. Đăng ký dự thi trực tuyển

Nhiệm vụ của thí sinh: Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn, đồng thời nộp bản cứng hồ sơ theo quy định.

Thời gian đăng ký:

- Đợt 1: từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.

- Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

Lưu ý: Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.

3.3. Thời gian và địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ

3.3.1. Thời gian:

- Đợt 1: từ 8h00 ngày 14/02/2022 đến 17h00 ngày 08/04/2022.

- Đợt 2: từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 17h00 ngày 30/08/2022.

3.3.2. Địa điểm:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Địa chỉ : Phòng 104, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104.

3.4. Hồ sơ dự tuyển

3.4.1. Hồ sơ xét tuyển thẳng

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng theo mẫu;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học;

- Bản sao có công chứng minh chứng về năng lực ngoại ngữ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3.4.2. Hồ sơ dự thi đào tạo thạc sĩ

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu trên cổng đăng ký dự thi;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm cao đẳng (đối với người tốt nghiệp đại học liên thông từ cao đẳng)

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng (đối với bằng đại học do nước ngoài cấp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Giấy xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan quản lý (theo mẫu) (đối với chuyên ngành đăng ký dự thi: Quản lí giáo dục, Quản trị trường học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tham vấn học đường);

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh) (đối với chuyên ngành đăng ký dự thi: Quản lí giáo dục, Quản trị trường học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên, Tham vấn học đường;

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) (theo mẫu);

- Bản sao công chứng minh chứng về ngoại ngữ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Chứng chỉ bổ túc kiến thức (đối với các thí sinh phải học bổ túc kiến thức), chứng chỉ này thí sinh cần nộp muộn nhất là trước ngày công nhận học viên cao học.

3.4.3. Hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ

  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu trên cổng đăng ký;
  • Lí lịch khoa học có xác nhận của cơ quan công tác (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
  • Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định tại Điều này; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (06 bộ trong đó chỉ cần 1 bộ công chứng);
  • Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
  • Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);
  • Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi (06 bộ);
  • Đề cương nghiên cứu (06 bộ);
  • Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học (6 bộ)
  • Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

4. Lệ phí thi

4.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ : 300.000đ/thí sinh:

- Lệ phí đăng kí dự thi/xét tuyển thẳng: 60.000 đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi/xét hồ sơ tuyển thẳng: 240.000 đ/thí sinh

4.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ : 260.000đ/thí sinh (thi từ thạc sĩ), 500.00đ/thí sinh (thi từ cử nhân), trong đó :

- Lệ phí đăng kí dự thi:  60.000đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi 200.000đ/ thí sinh thi từ thạc sĩ, 440.000đ/thí sinh thi từ cử nhân.

5. Hình thức và địa điểm nộp lệ phí dự thi :

+ Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị nhận lệ phí thi: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 26010000791239; tại ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Mỹ Đình Hà Nội.

Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin sau: Họ tên; Ngày sinh; Lệ phí dự thi Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ

+ Nộp trực tiếp bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Giáo dục (phòng 301, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

6.  Địa điểm liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Địa chỉ : Phòng 104, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104.

7. Xem danh sách phòng thi

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ http://education.vnu.edu.vn mục Thông báo (Trường không gửi giấy báo dự thi). Thời gian: trước 17h00 ngày 14/04/2022 (Đợt 1) và trước 17h00 ngày 14/9/2022 (Đợt 2).

Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ phòng 104 nhà G7, hoặc theo số điện thoại 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104, trước ngày     15/04/2022 (Đợt 1),  ngày 15/09/2022 (Đợt 2).

8. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kết quả thi cho các thí sinh dự thi dự kiến trước ngày 10/05/2022 (Đợt 1) và 30/09/2022 (Đợt 2) trên trang web của Trường.

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi trước ngày 20/05/2022 (Đợt 1) và 14/10/2022 (Đợt 2).

9. Thời gian nhập học (dự kiến):  tháng 7 năm 2022 (Đợt 1) và tháng 11 năm 2022 (Đợt 2);

Trân trọng thông báo./.

 

 

08:03 14/03/2022

Sự kiện

Trường đại học giáo dục
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
© UED. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ